TURISMIVIISA

Vormistamine 14 kalendripäeva 5 kalendripäeva
Maksumus 64 EUR 99 EUR

 

TRANSIITVIISA
(ühekordne, kahekordne)

Vormistamine18yo loly teen pee 1 14 kalendripäeva 5 kalendripäeva
Maksumus 62 EUR 97 EUR

 

MITMEKORDNE VIISA
(12 kuud)

Vormistamine 35 kalendripäeva 14 kalendripäeva
  Ilma eelneva viisata passis Eelneva viisaga
passis
Maksumus 128 EUR 118 EUR

 

VAJALIKUD DOKUMENDID:
Pass , mis on kehtiv 6 kuud peale viisa lõppemist ja milles on 3 vaba lehekülge viisale
1 värviline foto, heledal taustal 3,5cm x 4,5cm
Tervisekindlustus kogu viisa kehtivuse perioodiks
Transiitviisa puhul peab sihtriigi viisa olema passis või olema sihtriigi viisakutsest koopia. Vajalikud on transpordivahendi ( – te)  piletikoopiad või nende broneeringute kinnitus 

 

MÄRKUSED:
Euroopa Liidu kodanikel on kohustus end registreerida hiljemalt 7 tööpäeva jooksul peale Venemaale sisenemist. Vastav nõue on kirjas ka migratsioonikaardil, mille saab iga piiriületaja. 
Nõude eiramine toob kaasa karistuse.